Naše služby

Díky naší dlouholeté praxi jsme schopni vám zajistit veškeré změny spojené s vaší společností. Máme spoustu kontaktů mezi notáři rejstříkovými soudy a úřady jsme schopni Vám poskytnou odbornou pomoc.

Naše společnost se postará o hladký průběh likvidace vaši firmy. Máme skupinu odborníků, která se profesionálním způsobem o vše potřebné postará. Pokud byste neměli čas a chuť tyto povinnosti řešit, můžete na nás firmu přepsat a náš tým se o celou věc náležitě postará.

Likvidace je dlouhý a složitý proces. Tomu odpovídá i individuální přístup a cena likvidace. V rámci likvidace je celá řada služeb, které může klient využít a proto se snažíme celý proces řešit na míru. Díky naši dlouhodobé praxi a zkušenými právníky jsme schopni tento proces vyřešit v rychlém čase s veškerými právními předpisy.

Částka likvidace od 15 000 Kč.

Předejte starosti s registrací k DPH našim odborníkům, kteří se o vše postarají. Vaši společnost vám přihlásíme k dani z přidané hodnoty, a vy se můžete věnovat důležitějším projektům. 

Vyřešíme  za vás všechny zpětné vazby ze strany finančního úřadu a postaráme se o hladký průběh celé operace vedoucí k registraci DPH. 

Cena vyřízení registrace k DPH od 4 000,- Kč bez DPH.

Služba zahrnuje:

 • přípravu přihlášky k DPH,
 • asistenci při sestavení podnikatelského plánu,
 • asistenci při přípravě objednávek a čestných prohlášení,
 • kompletaci podkladů a příloh k přihlášce,
 • instrukce k podání přihlášky,
 • poskytnutí nájemní smlouvy o sdíleném pronájmu kancelářských prostor,
 • kontrolu stavu žádosti,
 • asistenci při komunikaci s finančním úřadem.

Víte, co je jeden z nejdůležitějších pilířů, které tvoří vaší firmu? Účetnictví! Naše společnost, která zaměstnává přes 15 kvalifikovaných účetních se o vás postará v oblasti účetního poradenství, daní i mezd.

Naše služby ve spolupráci s významnou partnerskou advokátní kanceláří se zaměřují na trestní, obchodní a občanské právo. Snažíme se vyhovět individuálním požadavkům klientů, při kterých je třeba mít zkušenosti, ale i empatický přístup. V rámci služeb poskytujeme komplexního právní servis pro obchodní společnosti a podnikatele. Zajistíme získání oprávnění k podnikání, poradíme v dodavatelsko-odběratelských vztazích, pracovně – právních předpisech a také ve všech oblastech práva. Pomůžeme také vyřešit problémy spojené s vymáháním pohledávek vzniklých z obchodních vztahů.

Naše specializace v oblasti práva

Obchodní právo

S naši partnerskou advokátní kanceláří působíme na v České republice, Polsku a na Slovensku. V oblasti obchodního práva poskytujeme našim klientům právní pomoc spočívající v posuzování a přípravě obchodních smluv. V rámci přípravy smluv dáváme pozor na veškerá rizika a navrhujeme vhodná řešení pro ochranu jejich zájmů. 

V návaznosti na obchodní právo poskytujeme našim klientům následující právní služby:

 • poradenství v předsmluvních vztazích,
 • vypracování a připomínkování obchodních smluv,
 • zastupování právníkem při jednání o uzavírání smluv,
 • zpracování právních analýz na základě předložených právních dokumentů a jiných, klientem požadovaných písemností, vyjádření, doporučení, návrhů, řešení, žádostí, výzev apod.
 • Ochrana proti nekalé soutěži, ochrana obchodního jména a obchodního tajemství (poskytnutí právního poradenství a vypracování případných žalob o zdržení se nekale-soutěžního řízení, odstranění závadného stavu, vydání bezdůvodného obohacení, či náhrady škody),
 • právní zastupování klienta v obchodně – právních sporech, včetně zastupování klienta právníkem vůči obchodním partnerům.

Vyřízení podnikání v rámci OSVČ nikdy nebylo jednodušší. Naši odborníci vám vyřídí živnost bez jakýchkoliv problému a zbytečného papírování a hlavně vám ušetří čas, který byste museli strávit na úřadech. Zařídíme vám živnostenské oprávnění, přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a k dani z příjmu. 

Budeme od vás potřebovat pouze plnou moc a zaslání na dokumentů na naši adresu. O další procesy už se nestaráte a do 5 až 6 pracovních dnů obdržíte potvrzení o zahájení Vaší živnosti.

Dále budeme potřebovat: 

 • základní údaje
 • adresu sídla podnikání (můžete využít naše virtuální sídla)
 • živnosti
 • u vázaných / řemeslných / koncesovaných živností osvědčení o kvalifikaci,
 • u osob bez trvalého pobytu na území ČR je požadováno doložení výpisu z rejstříku trestů z domovské země s ověřeným překladem (nesmí být starší než 3 měsíce).

Máme pro vás pomoc, kterou zcela jistě ocení každý podnikatel nebo živnostník. Naši “virtuální” zkušení asistenti pomáhají při řešení důležitých úkolů, které jsou zapotřebí udělat pro bezproblémový chod vaši společnosti. Pracují na dálku, zvládnou drobné činnosti jako vyhledávání informací, vyřizování mailu, telefonování, nebo činnosti jako účetnictví, marketing a další. Naši vyškolení asistenti vám ušetří čas, což je v dnešní době nejdůležitější.

Služby asistentů:

 •  Fakturace
 •  Asistent/tka
 •  Sales manažerk
 •  Správci e-shopu

Přínosy našich asistentů:

 •  Úspora času
 •  Komunikace s klienty a partnery
 •  Aktivizace potenciálních klientů
 •  Organizace schůzek
 •  Neustálá kontrola časového plánu
 •  Práce s informacemi a daty

Potřebujete překlad textu z nebo do cizího jazyka profesionálně, rychle a kvalitně? Díky našim překladatelům, kteří mají dlouholetou praxi v oboru se na nás můžete spolehnout. 

Specializujeme se nejen na překlady obecných textů, ale také na vysoce specializované překlady z oborů, jako jsou například právo, legislativa, stavebnictví, farmacie, ekonomie, bankovnictví, IT, reklama a mnohé další. 

Garantujeme vám maximální kvalitu!!!

Nabízíme komplexní marketingové služby, které pomáhají firmám zvyšovat povědomí o svých produktech a službách, zlepšovat jejich online viditelnost a generovat více zákazníků. Naše tým odborníků vám poskytne strategické plánování, obsahový marketing a sociální média, aby vaše firma prosperovala na trhu. Spolupracujte s námi a dosáhněte většího úspěchu ve svém oboru díky efektivním marketingovým řešením.

Jdete do toho s nám? Kontaktujte nás